Datum Anlass Ort
2. September 2017 Katerfäscht Ballwil
3. September 2017 Kilbi Ballwil
22.-24. September 2017 GWÄRB Ballwil Werkgelände der Belimed
26. November 2017 Kirchenkonzert Ballwil
7. April 2018 Jahreskonzert Ballwil
14. April 2018 Jahreskonzert Ballwil